טוראי אלון ברסלב ז"ל

מכתב תנחומים ממפקד היחידה
במכתב-תנחומים להורים כתב מפקד-היחידה: "אלון הצטיין כחייל טוב-מאוד, הנכון לכול. הוא היה מקובל ואהוד על חבריו ועל גרעינו. אלון היה חובב-טבע מושבע, אהבת הארץ והכרתה היו נר למעשיו, וערב מותו חזר מהשתלמות פעילי ידיעת-הארץ, שבה ייצג את הגדוד. אין בפי מלים לתאר את גודל הצער השורר בגדוד מאז האסון. הכאב גדול מאוד. מובטחני, שכל חיילי הגדוד ומפקדיו, ואף המקום עצמו, שכה אהב, יזכרוהו לעד."