"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים, בוגרי האזור ולוחמים מבני שמעון, אשר נפלו בעת שרותם בצה"ל, במחתרות, בשרותי הביטחון ובפעולות איבה.
נזכור אותם לעד

חיפוש נופלים לפי ישובי המועצה

נופלי חודש זה

דבר ראש המועצה

מדי שנה, לקראת יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל ופעולות האיבה, יוצאים חקלאי בני שמעון לקצור את החיטה בשדותיהם. והחיטה, במעגל אינסופי, צומחת שוב ועימה, גם הכאב על אלה שכבר אינם עמנו – צומח, עולה ופורץ בלבבות כולנו ולא נותן מנוח...

להרחבה