"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים, בוגרי האזור ולוחמים מבני שמעון, אשר נפלו בעת שרותם בצה"ל, במחתרות, בשרותי הביטחון ובפעולות איבה.
נזכור אותם לעד

חיפוש נופלים לפי ישובי המועצה

נופלי חודש זה

דבר ראש המועצה

לקראת יום הזיכרון ה-66 לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה החליטה המועצה האזורית בני שמעון להקים אתר אינטרנט "גלעד-לזכרם", במטרה להוקיר ולכבד את יקירינו ולספר את סיפוריהם לדורות הבאים.

אתר האינטרנט ישמש להנצחת זכרם והנחלת מורשתם של הבנים והבנות, הסבים, ההורים והאחים מבני ותושבי המקום אשר נפלו בעת שרותם בצה"ל, במחתרות ובשרותי הביטחון.

להרחבה