תפריט נגישות
אייקון נר
"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים, בוגרי האזור ולוחמים מבני שמעון, אשר נפלו בעת שרותם בצה"ל, במחתרות, בשרותי הביטחון ובפעולות איבה.
נזכור אותם לעד
חיפוש נופלים
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה