טוראי אברהם אמיתי ז"ל

הגדוד השביעי - "באר שבע" (חטיבת הנגב)
הוקם רשמית ביום קום המדינה, אך פלוגותיו הראשונות החלו להתארגן כבר באפריל 1948, האחת בגבעת ברנר והשנייה בראשון לציון. הפלוגות כללו חברי הכשרות שגויסו זה עתה ועולים ממחנות קפריסין שזה מקרוב הגיעו ארצה, חניכי שורות המגינים. ב- 16 במאי ניסה הגדוד לחבור אל חטיבת הנגב, אך הצליח רק יום מאוחר יותר ב- 17.05.48.
הגדוד התמקם סמוך לקיבוץ דורות והחל בהתארגנות ואימונים. הוא כבש את הכפרים מוחרקה וכאוכבה (25.05.48) וערך שורת פשיטות באזור עזה (שדה התעופה בעזה) - דיר סניד - בית חנון (26.05.48).
בראשית יוני הועלה צפונה והשתתף בהתקפה, יחד עם חטיבת גבעתי, על המצרים באשדוד (03.06.48) (איסדוד, באותם ימים).
אחר כך שב לגזרתו בנגב והשתתף בניסיון נוסף לכבוש את משטרת עיראק סואידן (התקפה רביעית 11.06.48 והתקפה חמישית 09.07.48).
במבצע "מוות לפולש" כבש את משלט 131.2 ממשלטי חוליקאת (18.05.48), ובמבצע "גי"ס 1" כבש משלטים ממערב לפלוג'ה (28.07.48).
במבצע "יואב" (15.10.48 - 22.10.48) לחם הגדוד באזור עיראק אל מנשייה (16.10.48) והשתתף בכיבוש באר שבע במסגרת מבצע "משה" (21.10.48).
בהמשך נטל חלק במבצעי "לוט" ובמסגרתו כבש את משטרת כורנוב (23.11.48).
במבצע "חורב" (22.12.48 - 28.12.48) השתלט על משלטי התמילה (משלט י"ג וי"ז 26.12.48), השתתף בקרב אום כתף (29.12.48), בקרבות אבו עגילה (29.12.48) והשתלט על שדה התעופה ביר אל חמה (29.12.48).
במבצע "עובדה" (05.03.49- 10.03.49) הגיע הגדוד לחוף אילת, ואנשיו הניפו את "דגל הדיו".
מפקדי הגדוד: יוחנן זריז, עוזי נרקיס, יששכר (ישכה) קדמי.