טוראי משה מוסה שלוח ז"ל

פלמ"ח - פלי"ם - אימונים

ציוד הפלי"ם באימונים
הציוד של הפלי"ם כלל סירות חתירה, סירות מפרש וסירות מנוע קטנות. תנאי המחתרת והקשיים התקציביים לא איפשרו רכישה והחזקה של כלי שייט גדולים יותר. בהתאם לצורך נחכרו לזמן מה ספינות דיג וספינות קטנות. בעזרת 'המוסד לעליה ב'' ובכוחות עצמיים, גדל בהדרגה הרכוש הימי של הפלוגה, שנעזרה לא אחת גם בציודן של אגודות הספורט הימיות. מדריכי הפלי"ם סייעו מצידם באירגון ובהדרכת אגודות הספורט והגדנ"ע הימיים. מגמתם הייתה להפיץ את התורה הימית ולעודד בני נוער להצטרף לפעילות ימית ספורטיבית, מתוך כוונה שיהוו בהמשך עתודה ליחידה.