טוראי שלמה מומה אפשטיין ז"ל

הקרב ברמת הגולן

רקע כללי
כתוצאה מיישום הלקחים שהופקו מ"מבצע קדש", בזמן מלחמת ששת הימים (1967) הפגין חיל הרפואה רמה מקצועית גבוהה ביותר, בטיפול בכ-3,600 נפגעי מלחמה.
בעקבות מלחמת ששת הימים, הרחיבה ישראל את גבולותיה.
חיל הרפואה נאלץ להסתגל לתנאים חדשים על ידי שריון היחידות הרפואיות וציודן בשריוניות (נגמ"שים) לשם חילוץ רפואי.
בנוסף, נבנו בונקרים רפואיים, והוקם בית חולים בשם "רפידים".