טוראי עמירם קופרמן (בר-נחושת) ז"ל

רלה
לפתע בפעולה
מתחשק לה לקרוא
את שירי הגבורה
על ניסים וניפלאות.
פותחת המחברת
הנערה רלה
וכבר הנה מתחלת
אותם לקראה.
אומר אני בלחש
לא יפה את עושה,
מיד אותם שוכחת
ושבה לדממה.

חיפה, י"ז ניסן התשי"ד
20.4.54

ע. ב-נ.