טוראי עמירם קופרמן (בר-נחושת) ז"ל

הלבנה
מבעד לחלון
נראית הלבנה
עשויה קמרון
ולה עטרה.
צבעה הלבן
משנה לה כבוד
ולאל הרחמן
תפארת והוד.
יש בה מן החן
ויופי בראשית
שאל יסתרן
בלי כל תכלית.
שטה לה בשמים
בתוך הקמורה
יפה היא שבעתים
כשהיא מלאה.

חיפה, י"ז בניסן התשי"ד
20.4.54