סג"מ דן דני גביש ז"ל

דברי סא"ל פואד / מפקד היחידה
סמל דן גביש ז"ל, אחד מתפארת לוחמיה של יחידתנו, נפל באמצע שליחות חייו, הוא נפל עת עמד לסיים את הכשרתו כקצין בצבא הגנה לישראל.
את דן ז"ל הכרתי מקרוב, הכרתיו כילד עת התגייס ליחידה, ילד שידע מיומו הראשון ביחידה, כי שרותו בצה"ל וביחידה, זו שליחותו. שליחות שאת עצמו הוא הניח וראה בין חלוציה.
הלוחם שעבר את כל ההכשרות הדרושות בהצלחה רבה, נלחם יומם ולילה, ועת הגיע לשיאו כלוחם, שלחתיו לקורס המכ"ים. שוב נגמר קורס המכ"ים עד יום צאתו לקורס, עשה ימים ולילות הן כלוחם והן כמפקד. הצלחתו היתה מעל ומעבר לנדרש. בעבודתו השיג הישגים נפלאים, שגולת הכותרת להם היתה התקופה בה הדריך והכשיר דור שבא אחריו ליחידה.
עת ראיתיו בתפקידו כמדריך, היתה לי הרגשה והתחושה, שגן ז"ל מנסה בשיניו ובציפורניו להכניס בהם תורה ורוח, הרגלי לחימה ומורשת רוח הלחימה.
דן גביש ז"ל היה דמות מיוחדת, דמות של מנהיג ולוחם ענו וצנוע. אישיותו היתה מופלאה, סגולותיו איפיינו ויאפיינו את דמות גדולי לוחמי היחידה.
בשלב מסויים של שרותו ביחידה, קם דן ז"ל וביקש ממני לצאת לקורס הקצינים. התנגדתי לכך. לא פעם ולא פעמיים היה דן אצלי וביקש ממני בכל אופן לצאת. הסברתי לדן מדוע אינני רוצה להוציאו לקורס. אמרתי לו: "דן, אני רוצה שתישאר אצלי כסמל, תפקד בעבודתנו היום-יומית, תדריך ותעמיד עוד דורות לוחמים. הן אני צריך גם סמלים טובים ביחידה". אל אלוהים, כאילו ליבי ניבא לי שחורות, כאילו היו בי כוחות על-אנושיים שדחפו אותי לומר לדן לא, לא, לא.
אך דן יכול לי. הוא שיכנע אותי, אמר לי: "הבין פואד, אני חושב שכקצין אוכל לתרום פי עשר לצה"ל. הבין פואד, ההכרה בבעיות השעה, דוקא היא שדוחפת אותי לדרוש ממך שתוציאני לקורס הקצינים, כי כקצין אוכל למלא את שליחותי בצורה יותר טובה".
כשבאו לבשר לי את בשורת איוב, שדן נפל, שכבתי פצוע בבית-החולים. חיכיתי כשדמעה עמדה לי בעיניים, הרי איך יתכן, רק לפני ימים מספר ראיתיו, הרי אני רואה את חיוכו וסומק לחייו לנגד עיני, הרי רק עתה גמרתי לדבר איתו, סובבתי מבטי. הביטו עלי במבטי רחמים וסלחנות, וכשראיתי את מבטי סובבי, רק אז הבנתי שבעצם לא עיני הן הרואות את דן ולא פי הוא המדבר אל דן, כי אם ליבי. לכך מסוגל רק מי שחי את אנשיו, ושמח את שמחתם. לכך מסוגל רק מי שוראה בנפול אחד מחייליו, כנפול אחד מאחיו או בניו. לכך מסוגל מי שרואה את מחיר הדם שחייליו מוכנים לתת ולהקריב על מזבח תקומת ישראל. לכך מסוגל רק מי שרואה את גדולת המשמעות של מה שמתרחש היום.
סמל דן גביש ז"ל חתם את דרך חייו, הוא נפל ואיננו. אך האמינו לי בחורי וידידי, דן קיים! הוא בינינו יומם ולילה, הוא ושכמותו שנפלו ביחידה, מאירים את דרכנו יומם ולילה כלפידי נצח. התנהגותו ופעלו של דן בחיים, ישמיך וישאר בינינו כמפעל אדיר, שעל ברכיו נחנך דורות של לוחמים.
יהי זכרו ברוך.

סא"ל פואד
מפקד היחידה