סג"מ דן דני גביש ז"ל

מכתב ממפקד היחידה / סא"ל אהרן אשל
בית הספר לקצינים
10 מרץ 1969

הגר ואברהם שלום לכם!

אין בכוחן של מילים להקטין את גודל הצער והכאב בנפילתו של בנכם, וחניכנו דן ז"ל. בכל זאת מצאתי לנכון לכתוב לכם שורות אלו.
אנו בבית הספר לקצינים שוקדים על העלאת רמת החניכים וכתוצאה מכך עולה רמתו של צה"ל. בין היתר אנו מבצעים תרגילי אש רבים ובאחד התרגילים נפל דן. אין ניחומים בנפילתו. דן הוא בין הצעירים הטובים במחלקה, שקט מסור ואחראי, מלא נועם, תמיד חיוך על שפתיו, צנוע ובלי יומרות - מה שמכנים איש המעשים.
בפגישתנו אתכם ביום הלויתו, עודדתם אותנו, מפקדיו, בגישתכם האנושית והמבינה לבעיה, אשרי הבנים שהורים כאלו להם.
זכרו של דן שמור בלבנו לעד.

אתכם ביגונכם הכבד
סא"ל אשל אהרן
מפקד היחידה