סג"מ דן דני גביש ז"ל

לזכר דן גביש ז"ל / עלי
מונח איתנו רוך כמיהה
לבלתי נראה נושם בנו
בקצב אחד נשאנו שלט
רחוב ללא מוצא
עד שמצאנו מעבר צדדי
מעבר לעיר, קבר זעיר בשבילו
אספתי גללינו מן הגג
לפזר ברחוב ראשי למכאוב.
בכתפים זרות...
להדחק אל תוך עצמי
מאותה מידות מתמשכת לוחצת
אל הכוסף וגעגועים בי
כאילו למקום אחר - כאן.
לא, לא לברוח מעצמי
מפני שבנו רק -
בנו
ושתיקה מפריחה פתרונותיה.
אליך מילים יפות רציתי
והלב קשה... מעצמו
סביב כלניות,
ירוק כחול ושמש...
כרמל שלנו -
ודני...
אחרי ולפני ארונו לזלול
לפתוח את הרדיו חזק
להסתתר בעיתון... חדשות חדשות
ודני...
ריק ושותק לי פנימה
ואת... איפה
איך לספר לך... חבר
ידיד שאין לספרו
שעכשיו במותו
ידענו שאיננו יודעים את חיינו...

עלי