טוראי ישראל "זלה" נלקן ז"ל

אודות
האנדרטה ניצבת ב"גן העשרים", בין רחוב ביאליק לרחוב החלוץ.
על שלושה נדבכי אבן ניצבת אנדרטה. בצדה האחד חרותים דברים אלה: "לזכר בנינו שנפלו במלחמת הקוממיות. בית הכרם ושכונת הפועלים. תשי"ב". בצדה האחר של האנדרטה חרותים שמותיהם של 20 נופלים, תאריכי לידתם ומועדי נפילתם. הגן, שבו שוכנת האנדרטה, נקרא על שמם: "גן העשרים".
האנדרטה נבנתה בשנת תשי"ב (1952) ביוזמת ועד השכונה.