סגן אהרון אברהמי ז"ל

שיר לזכרו
אילן בודד בין דמדומים ורום

נושא תפילת הערב בלבבו

עלמה פרועת-שער עם תכול מבט

עורגת אל דודה אשר יבואנושקות שפתי הערב כנף היום חזק

ורוח מתלחשת בין העפאים

עדת יונים צחורות, על שובך בחצר

מול עצב בדידותן תחגינה נכאיםובמשעולי ההר, המרחיקים נדוד

בין פרפורי שקיעה וזהר כוכבים

שכור ונסוך שינה ינוע שר חליל

עטור למראשותיו חשרת עביםובדממה אילן ומרחבי שדות

ובדממה דמות-עלם ומבט אחרון

ובדמהה רק זכר ליל - זועות.

וסחר שקוי דמים על הררי חברוןובדממה עלמה שטופת-דמעה וכאב

ורוח בדממה תרעיד מיתרי הליל

על נשמתו של עלם בחיר מבט שמת

עלמה ובן אילן עמדו להתפלל.
מאיר עטיה

מתוך עלון קיבוץ חצרים "חצרים" מס' 2

2 לינואר 1949