סגן יונתן צירקל ז"ל

מכתב ממפקד היחידה
מפקד היחידה בה שירת יונתן, כתב: "יונתן היה קצין, לוחם ומפקד ביחידה, אשר בהתנהגותו ובדרך הנהגתו היווה דוגמא חיה לדמות הקצין והמפקד, כפי שאנו רוצים לראותה. יונתן יחסר לנו מאוד כקצין, אך בעיקר כחבר ואדם משכמו ומעלה".